استریپ (Strip) و استافینگ (Stuffing)

Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده و Stuffing یعنی بار دوباره داخل کانتینر پر شده که توسط دستگاه های مجهز و نیروهای متخصص در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری و انبارها انجام میشود.

مراحل انجام عملیات استریپ:

خدمات اسنادی:

1- ارائه لیست جا به جایی به محوطه استریپ

2- مراجعه صاحب کترخیص کار با در دست داشتن برگه جا به جایی

عملیات:

3- فک پلمپ در حضور نماینده ی صاحب کالا

4- خالی کردن بار با کارگر یا لیفتراک

5- انتقال کانتینر خالی به دپو کشتیرانی

6- تحویل رسید کانتینر

مراحل انجام عملیات استافینگ

صاحب کالا:

1- ارائه نامه کشتیرانی به محوطه ی نگهدارنده ی کانتینر

2- تحویل لیست رسوب کانتینر به واحد عملیات

واحد اسنادی:

3- ثبت در سیستم اسنادی و زدن پذیر

عملیات:

4- مراجعه بار شمار وکشنده به ترمینال کانتینر خالی جهت انتقال کانتینر

در صورتی که کانتینرها سالم بود

5- ثبت کانتینرهای ورودی دی سیستم هند هلد

6- چیدمان بار درون کانتینر به شکل کارگری یا لیفتراکی

7- چک کردن بار پس از تائید نماینده صاحب کالا و پلمپ محوطه و پلمپ کشتیرانی

8- مراجعه به پورت اپراتور و قرار دادن کانتینر در لیست کشتی

9- هماهنگی و تحویل کانتینر به پورت اپراتور و اخذ رسید با مهر

خدمات استافینگ بیشتر به جهت بارگیری کالا به منظور صادرات انجام می گردد.

برای آگاهی بیشتر با کارشناسان ما در شرکت حمل و نقل بین المللی راهگشاکالا تماس بگیرید.

همراه و واتساپ: 09155139662-09129439638

دفتر: 77-38768176-051