فارسی مشهدمشهدتهران شنبه تا پنجشنبه 10:00-18:00 05138768176 شنبه تا پنجشنبه 8:00-17:00 05138768176
Info@Rahgoshakala.com
حمل جاده ای
حمل با کامیون
حمل دریایی
حمل با کشتی
حمل هوایی
حمل با هواپیما
استعلام قیمت حمل

۱۰۰ نارنگی در جعبه های چوبی پالت شده از مبداء خرید پاکستان (کراچی) و تحویل در سرخس، لطف آباد یا اینچه برون.
کد تعرفه: ۰۸۰۵۲۰
کد ایستگاه راه آهن مقصد: ۶۶۱۷۰۵