مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
985138786177+
استعلام قیمت

بارگیری

نحوه ی بارگیری کانتینرها

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7

یکی از مهمترین فرآیندها در حوزه ترانزیت کالا، انجام فرآیند بارگیری کانتینر است. در واقع با توجه به شیوه حمل و نقل لازم است تا با در نظر گرفتن عوامل متعدد به منظور ترانزیت و جابه­جایی بین­المللی کالا، بارگیری کانتینرها به شکل درست و اصولی انجام گیرد.