مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
985138786177+
استعلام قیمت

بیمه بن ترانزیت

بیمه بن ترانزیت

/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA

هرگاه کالایی از یک گمرک به گمرک دیگری به جهت ترخیص یا خروج از کشور خارج شود بدون آنکه حقوق ورودی و عوارض مربوطه پرداخت شود، ترانزیت صورت گرفته است. شرکت های حمل ونقل بین المللی در مقابل ارائه بن ترانزیت، مجاز به حمل محمولات ترانزیتی برای مشتریان خود هستند.