مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
985138786177+
استعلام قیمت

تحویل کالا روی عرشه کشتی

فوب FOB چیست؟

/%D9%81%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

استفاده کردن از اصطلاح فوب، در حمل و نقل به گذشته‌های خیلی دور برمی‌گردد. تقریبا به زمانی که انسان‌ها، بارهای خود را از طریق کشتی‌های بادبانی جابه‌جا می‌کردند و از نقطه‌ای به نقطه‌‌ی دیگر ارسال می‌کردند.فوب بهترین واژه برای اشاره کردن به حمل کالا از طریق دریا بود. اینکه چرا فوب در ابتدا برای حمل و نقل دریایی مورد استفاده قرار گرفته و بسیار کاربردی بودی است، به این دلیل است که در آن زمان‌ها حمل و نقل دریایی، اصلی ‌ترین روش حمل و نقل بوده است.اما رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و صنعت حمل و نقل، از اصطلاح فوب در انواع گوناگون روش‌های حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته است.