مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
985138786177+
استعلام قیمت

حمل بین المللی

ترانزیت و حمل بین المللی کالا

/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

معنای ترانزیت عبارت است از انتقال کالایی گمرک نشده از یک گمرک (گمرک ورودی) به گمرکی دیگر (گمرک خروجی)، البته تحت نظارت گمرک.