مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
09129439638
استعلام قیمت

حمل و نقل جوجه

حمل و نقل جوجه یک روزه و تخم مرغ

/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA

حمل تخم مرغ های نطفه دار به جوجه کشی و انتقال جوجه ها از آن مرحله بسیار حساسی است. بنابراین منطقی است تا با عواملی که باعث ایجاد مناسب ترین شرایط حمل و نقل می شوند آشنا شویم.در صنعت نوین پرورش طیور، حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اغلب موارد این حمل و نقل به انتقال نیمچه های گوشتی به کشتارگاه و کارگاه های فرآوری اطلاق می شود که بسیار مهم به شمار می رود. با این وجود حمل و نقل تخم مرغهای نطفه دار از مزارع مادر به جوجه کشی و انتقال جوجه های یک روزه به سالن های پرورش از جمله مواردی است که نتایج فنی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر مزارع مادر و مزارع پرورش در فاصله دوری از جوجه کشی قرار گرفته باشند، شرایط حمل و نقل حساسیت بسیار بیشتری پیدا می کند.اگر چه حمل و نقل در فواصل کوتاه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد برای ایجاد شرایط مناسب حمل و نقل دانستن نیازهای تخم مرغهای نطفه دار یا جوجه ها و چگونگی تاثیر شرایط آب و هوایی بر آنها ضروری است.