مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
985138786177+
استعلام قیمت

مرزهای دریایی

آشنایی با مرزهای زمینی و دریایی ایران

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ایران دارای ۱۵ همسایه است و ۱۶ استان از ۳۱ استان ایران دارای مرزهای زمینی و دریایی هستند.